Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zaliczenie przedmiotu

Termin poprawkowy wyznaczono na dn. 03.09.2018 (poniedziałek) godz. 10.00 pok.306

Zaliczenie ćwiczeń

Uprzejmie informuję, że zaliczenie ćwiczeń (prowadzący zajęcia Kamila Nowak) przypada na dn. 21.06.2018 r. (czwartek) o godz. 10.15 pok. 306. 
Oceny końcowe zostaną umieszczone w zakładce: Informacje dla studentów -> Wyniki

Zaliczenie ćwiczeń

Uprzejmie informuję, że zaliczenie ćwiczeń dla grupy 1 (prowadząca ćwiczenia Kamila Nowak) odbędzie się w pok. 306 dn. 19.01.2018 o godz. 11.15.
Plansze semestralną oraz płytę CD należy wykonać według wytycznych podanych w zakładce: "semestr  III" -> "wytyczne zaliczenia ćwiczeń"

 Drugi termin zaliczenia ćwiczeń przypada na poniedziałek dn. 12.02.2018 o godz. 10.00 w pok. 306.

 Oceny końcowe dla grupy 1 zostaną umieszczone w zakładce: "Informacje dla studentów" -> "wyniki"
Zaliczenie ćwiczeń

Zaliczenie ćwiczeń dla wszystkich grup przypada na dn. 22.06.2017 r. o godz. 10.00 pok. 306.

Na zaliczenie ćwiczeń należy przynieść wydrukowaną planszę A3 oraz płytę Cd lub DVD, zgodnie z wytycznymi, które znajdują się w zakładce "semestr IV" -> "wytyczne zaliczenia ćwiczeń".

Informuję, że poprawione prace półsemestralne (złożenia i plansze) należy zapisać na płycie CD lub DVD i wręczyć dn. 22.06.2017 r. Nie wysyłamy już e-mailem poprawionych plików. Zajęcia w semestrze letnim

Uprzejmie informuję, że pierwsze zajęcia organizacyjne dla wszystkich grup, (1,2,3) odbędą się w piątek 03.03.2017 o godz. 12.15 w sali 004. 
Jednocześnie zajęcia przewidziane na czwartek 02.03.2017 dla grupy 1 i 3 zostają odwołane. Studenci z tych grup proszeni są o przybycie wyjątkowo na zajęcia w piątek.

Ostatni termin zaliczenia ćwiczeń

Ostatni termin zaliczenia ćwiczeń przypada na dn. 08.01.2017 godz. 12.15 pok. 306.

Drugi termin zaliczenia semestru

Drugi termin zaliczenia semestru odbędzie się dn. 31.01.2017 (wtorek) o godz. 12.30 w pok. 306.

Plansze-zaliczenie semestru

Plansze należy przygotować wg wytycznych, które zostały podane na zajęciach oraz które zawarte są w zakładce "Semestr III" -> "Wytyczne zaliczenia ćwiczeń".
Na stronie w zakładce "Projekty semestr III" umieszczono plansze studentów z poprzednich lat, które mogą posłużyć jako inspiracja.

Zaliczenie semestru

Uprzejmie informuję o terminach zaliczenia semestru:

  • grupa 1 - środa godz. 12.00 pok. 306
  • grupa 2 - piątek godz. 11.15 pok. 306
  • grupa 3 - piątek godz. 12.00 pok. 306

Oceny końcowe będzie można znaleźć w zakładce "Informacje dla studentów" -> "Wyniki".Kolokwium

Uprzejmie przypominam o pierwszym terminie kolowium:

  • dla grupy 1 odbędzie się w środę dn. 14.12
  • dla grupy 2 i 3 odbędzie się w piątek dn. 16.12.Pierwsze ćwiczenia

Zapraszam na pierwsze ćwiczenia, które odbędą się w piątek dn.07.10.2016 w sali 004.

Drugi termin zaliczenia ćwiczeń

Drugi termin zaliczenia ćwiczeń wyznaczono na dn. 27.06.2016 (poniedziałek) godz. 9.00 pok. 306Odwołanie zajęć z dn. 08.04.2016

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam, że zajęcia przewidziane na dn. 08.04.2016 zostały odwołane. Proszę w ramach zajęć popracować nad zadaniem półsemestralnym. Na kolejne zajęcia należy przygotować szkice odręczne i podstawowe bryły w środowisku SolidWorks. Przegląd postępu prac przewidziano na dn. 15.04.2016. 

UWAGA KONKURS dla studentów!

obrazek

Ostatni termin zaliczenia semestru

Ostatni termin zaliczenia semestru odbędzie się w czwartek (04.02.2016) godz. 12.15 pok. 306

Zaliczenie semestru

Pierwszy termin zaliczenia ćwiczeń przypada na dn. 29.01.2016 (piątek) o godz. 11.00 pok. 306.
Drugi termin przypada na dn. 02.02.2016 (wtorek) godz. 10.30 pok. 306.

Wytyczne zaliczenia ćwiczeń podane są w zakładce "Semestr III".
Oceny semestralne pojawią  się w zakładce "Informacje dla studentów" -> "Wyniki" koło godz. 13.00 dn. 29.02.2016.

Odwołanie zajęć

Szanowni Państwo uprzejmie informuję, że osoby, które będą poprawiały kolokwium zapraszam na zajęcia na godz. 14.00
Pozostałe osoby, które już zaliczyły kolokwium nie będą miały zajęć. Zajęcia z godz. 11.15 są odwołane. 

Termin poprawy kolokwium

Uprzejmie informuję, że termin poprawy kolokwium wyznaczono na dn. 08.01.2016.
Osoby, które będą poprawiały kolokwium zapraszam na zajęcia na godz. 13.45. 
Osoby, które już zaliczyły kolokwium proszone są o przyjście na zajęcia na godz. 11.15.

Odwołanie zajęć

Zajęcia przypadające na dn.16.10.2015 zostały odwołane z powodu wyjazdu P. Kamili Nowak na szkolenie.

Zaliczenie semestru-oceny końcowe

Oceny końcowe z zaliczenia semestru można znaleźć w zakładce:  "Informacje dla studentów" -> "Wyniki"

Oceny z projektów "półsemestralnych"

Oceny z projektów "półsemestralnych" można znaleźć w zakładce:  "Informacje dla studentów" -> "Wyniki"

Jednocześnie informuję, że drugi termin zaliczenia wyżej wymienionego projektu przypada na dn. 15.05.2015 r. (piątek).
Projekty należy wysyłać drogą mailową do godz. 24.00.

Uprzejmie informuję, że dnia 04.05.2015 (poniedziałek) przypada odrobienie zajęć z piątku 01.05.2015 r.Ogłoszenia dla studentów

Uprzejmie informuję o odrobieniu zajęć:  
  • dla grupy nr 1, termin odrobienia zajęć przypada na dn. 06.03.2015 od godz. 15.30-17.30 w sali 326,

  • dla grupy nr 2,  termin odrobienia zajęć przypada na dn. 13.03.2015 od godz. 15.30-17.30 w sali 326.


Zaliczenie projektów semestralnych odbędzie się dn. 30.01.2015 r. (piątek) w sali 326 o godz. 10.00

W dniu 16.01.2015 odbędzie się kolokwium.