Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Terminy zajęć


Zajęcia odbywają się w poniedziałki w 2 grupach w sali 004:
  • GRUPA 2: od godz. 8.15-11.00. Prowadząca zajęcia dr inż. arch. Dorota Janisio-Pawłowska 

  • GRUPA 1: od godz. 15.00-18.00. Prowadząca zajęcia mgr inż. arch. Kamila NowakUwaga studenci!
Zgodnie z regulaminem studiów ZUT §10 pkt.2 "Obecność studenta na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w innych formach niż wykład jest obowiązkowa" oraz pkt. 3 "Nieobecność studenta nawet usprawiedliwiona, przekraczająca 20% wymiaru zajęć dydaktycznych danej formy, na których obecność jest obowiązkowa, może być podstawą do niezaliczenia tej formy zajęć dydaktycznych (...).".