Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kontakt


mgr inż. arch. Kamila Nowak
e-mail: knowak@zut.edu.pl
pok. 306


Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania
 http://www.kawtimp.zut.edu.pl/
 ul. Żołnierska 50
71-210 Szczecin
tel. sekretariat KAWTiMP:  (091) 449 56 78
e-mail: kawtimp@zut.edu.pl