Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wytyczne zalicznia ćwiczeń

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:
-       obecność na zajęciach,
-       zaliczenie zadań wykonywanych podczas zajęć,
-       zaliczenie  projektu indywidualnego w połowie semestru wg wytycznych prowadzącego zajęcia.
-       wykonanie modelu i wizualizacji w środowisku SolidWorks:
a) komody z uchwytem

Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności.


WYTYCZNE ZALICZENIA ĆWICZEŃ:
I) Wykonanie projektu półsemestralnego.
Zalicznie polega na wymodelowaniu kolejno części, a następnie złożenia (zgodnie z podziałem na grupy):
a) nowowczesny piec kominkowy typu „koza“ na drewno lub pellet.
b) komoda
Do wymodelowanych złożeń, należy wykonać 2 szt. wizualizacji w formacie jpg A4 złożone razem do formatu A3. Jedna wizualizacja pokazująca obiekt zamknięty, złożony. Druga wizualizacja pokazująca obiekt otwarty (np. otwarte fronty komody itp.) Wizualizacje winny być opisane (czcionką wielkości 11 pt) w prawym dolnym rogu: imię i nazwisko studenta, tytuł projektu, imię i nazwisko prowadzącego ćwiczenia, semestr, rok, nazwę przedmiotu.

II) Wykonanie szkicu, modelu 3D, złożenia i wizualizacji autorskiego wzorniczego projektu komody z uchwytem.

1) Na zaliczenie ćwiczeń należy wykonać 1 planszę w formacie A3 wydrukowaną na pcv bądź podklejoną na sztywnym podkładzie.
Planszę należy opisać wg wytycznych prowadzącego zajęcia.
W „stopce“ na planszy należy umieścić: logo dla kierunku Wzornictwo, imię i nazwisko studenta, tytuł projektu, imię i nazwisko prowadzącego ćwicznia, semestr, rok, nazwę przedmiotu (Komputerowe Wspomaganie Projektowania).
A) Na planszy należy umieścić:
1. Wizualizacje - 1 lub 2 widoki.
2. Krótki opis koncepcji.
3. Rysunek techniczny w uzgodnionej z prowadzącym ćwiczenia skali.
4. Stopkę u dołu planszy z informacją: imię i nazwisko studenta, tytuł projektu, imię i nazwisko prowadzącego ćwiczenia, semestr, rok, nazwę przedmiotu.
B) Do planszy należy dołączyć CD lub DVD.
Płytę należy opisać: imię i nazwisko studenta, semestr, rok, nazwę przedmiotu.
CD lub DVD powinno zawierać foldery w następującej kolejności:
·      Folder nr 1: plansza zapisana w formacie A3 jpg oraz pdf!
·      Folder nr 2: plik części i złożenia: komody z uchwytem lub innego elementu, który był przedmiotem zaliczenia ćwiczeń.
·      Folder nr 3: wizualizacje: komody z uchwytem  lub innego elementu, który był przedmiotem zaliczenia ćwiczeń.
·      Folder nr 4: pliki części i złożenia projektu półsemstralnego.
·      Folder nr 5: planszę projektu półsemstralnego w formacie A3 jpg, zawierająca 2 szt. wizualizacji (otwartą i zamkniętą komodę lub kominek), która była wysyłana wcześniej e-mailem do prowadzącego.
·      Folder nr 6: zadania domowe. Należy zapisać część i złożenie (o ile takie było) oraz wizualizację danego zadania domowego.

CD należy przekazać prowadzącemu zajęcia wraz z wydrukowaną planszą w formacie A3 dn. 22.06.2017 r. godz. 10.00 pok. 306.