Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wytyczne zalicznia ćwiczeń

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:
-       obecność na zajęciach,
-       zaliczenie zadań wykonywanych podczas zajęć,
-       zaliczenie  projektu indywidualnego w połowie semestru wg wytycznych prowadzącego zajęcia.
-       wykonanie modelu i wizualizacji w środowisku SolidWorks:
a) przyprawnika

Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

WYTYCZNE ZALICZENIA ĆWICZEŃ:
I) Wykonanie projektu półsemestralnego.
Zalicznie polega na wymodelowaniu kolejno części, a następnie złożenia (zgodnie z podziałem na grupy):
a) mobilny mebel.
Do wymodelowanych złożeń, należy wykonać 2 szt. wizualizacji w formacie jpg A4 złożone razem do formatu A3. Jedna wizualizacja pokazująca obiekt zamknięty, złożony. Druga wizualizacja pokazująca obiekt otwarty. Wizualizacje winny być opisane w "stopce" na dole planszy: imię i nazwisko studenta, tytuł projektu, imię i nazwisko prowadzącego ćwiczenia, semestr, rok, nazwę przedmiotu.

II) Wykonanie szkicu, modelu 3D, złożenia i wizualizacji autorskiego wzorniczego projektu przyprawnika.

1) Na zaliczenie ćwiczeń należy wykonać 1 planszę w formacie A3 wydrukowaną na pcv bądź podklejoną na sztywnym podkładzie.
Planszę należy opisać wg wytycznych prowadzącego zajęcia.
W „stopce“ na planszy należy umieścić: logo dla kierunku Wzornictwo, imię i nazwisko studenta, tytuł projektu, imię i nazwisko prowadzącego ćwicznia, semestr, rok, nazwę przedmiotu (Komputerowe Wspomaganie Projektowania).

A) Na planszy należy umieścić:
1. Wizualizacje - 1 lub 2 widoki.
2. Krótki opis koncepcji.
3. Rysunek techniczny w uzgodnionej z prowadzącym ćwiczenia skali.
4. Stopkę u dołu planszy z informacją: imię i nazwisko studenta, tytuł projektu, imię i nazwisko prowadzącego ćwiczenia, semestr, rok, nazwę przedmiotu.
B) Do planszy należy dołączyć CD lub DVD.
Płytę należy opisać: imię i nazwisko studenta, semestr, rok, nazwę przedmiotu.
CD lub DVD powinno zawierać foldery w następującej kolejności:
·      Folder nr 1: plansza z projektem przyprawnika zapisana w formacie A3 jpg oraz pdf!
·      Folder nr 2: plik części i złożenia: przyprawnika, który był przedmiotem zaliczenia ćwiczeń.
·      Folder nr 3: wizualizacje: przyprawnika, które zostały umieszczone na planszy.
·      Folder nr 4: pliki części i złożenia projektu półsemstralnego (mebla)
·      Folder nr 5: planszę projektu półsemstralnego w formacie A3 jpg, zawierająca 2 szt. wizualizacji, która była wysyłana wcześniej e-mailem do prowadzącego (mebla).

CD należy przekazać prowadzącemu zajęcia wraz z wydrukowaną planszą w formacie A3 dn. 22.06.2017 r. godz. 10.00 pok. 306.