Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wytyczne zaliczenia ćwiczeń

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:
-          obecność na zajęciach,
-          zaliczenie zadań wykonywanych podczas zajęć
-          zaliczenie projektu półsemestralnego
-          wykonanie modelu semestralengo (części lub złożenia) oraz wizualizacji w programie SolidWorks.
Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności.
Ponad 3 nieobecności obniżają ocenę końcową o 0,5.ZADANIE PÓŁSEMESTRALNE - projekt zegarka
Do dn. 18.12.2017 r. należy wysłać e-mailem planszę oraz plik SolidWorks na adres knowak@zut.edu.pl
Wytyczne do złożenia planszy:

  •  POZIOMĄ planszę w formacie A3 należy zapisać w pdf oraz jpg
  •  na planszy należy umieścić: 

  a) min. 1 wizualizację
  b) krótki opis
  c) rysunek techniczny z informacją w jakiej jest skali
  d) wizualizację z ukazaniem proporcji zegarka (wklejając postać ludzką lub fragment ręki z nałożonym zegarkiem, co jest zależne od typu zegarka).
  e) u dołu planszy należy umieścić "stopkę" z informacjami: logo dla kierunku Wzornictwo, imię i nazwisko studenta, tytuł projektu, imię i nazwisko prowadzącego ćwiczenia, semestr, rok, nazwę przedmiotu (Komputerowe Wspomaganie Projektowania 3D-kurs wprowadzający).

  ZADANIE SEMESTRALNE - PROJEKT MEBLA LUB OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ
  WYTYCZNE ZALICZENIA ĆWICZEŃ-Plansza końcowa na zaliczenie semestru.
  1)             Wykonanie autorskiego wzorniczego projektu: mebel lub oprawa oświetleniowa
  2)             modelu 3D (złożenia lub części)
  3)             wizualizacja produktu.

  Na zaliczenie ćwiczeń należy wykonać 1 planszę w formacie A3 wydrukowaną na pcv bądź podklejoną na sztywnym podkładzie.
  Planszę należy opisać wg wytycznych prowadzącego zajęcia.

  Na planszy należy umieścić:
  1. Wizualizacje - min. 2 widoki.
  2. Krótki opis koncepcji.
  3. Rysunek techniczny w uzgodnionej z prowadzącym ćwiczenia skali.
  4. wizualizację z ukazaniem proporcji mebla lub oprawy oświetleniowej (wklejając postać ludzką)
  5. U dołu planszy  należy umieścić „stopkę“: logo dla kierunku Wzornictwo, imię i nazwisko studenta, tytuł projektu, imię i nazwisko prowadzącego ćwiczenia, semestr, rok, nazwę przedmiotu (Komputerowe Wspomaganie Projektowania 3D-kurs wprowadzający).

  Do planszy należy dołączyć CD lub DVD.
  Płytę należy opisać: imię i nazwisko studenta, semestr, rok, nazwę przedmiotu.
  CD lub DVD powinno zawierać foldery w następującej kolejności:
  • Folder nr 1: plansza zadania semestralnego zapisana w formacie A3 jpg oraz pdf! (mebel lub oprawa o oświetleniowa).

  • Folder nr 2: plik części lub złożenia: projektu semestralnego (mebel lub oprawa oświetleniowa)

  • Folder nr 3: wizualizacje użyte na planszy projektu semestralnego.

  • Folder nr 4: zadania domowe. W tym folderze należy umieścić podfoldery z zadaniami domowymi. W każdym podfolderze należy zapisać część i złożenie (jeśli takie istnieje) oraz wizualizację danego zadania domowego.

  • Folder 5: plansza zadania półsemestralnego zapisana w formacie pdf i jpg (zegarka).

  • Folder 6: plik SolidWorks zadania półsemstralnego (zegarka)


  CD należy przekazać prowadzącemu zajęcia wraz z wydrukowaną planszą w formacie A3.