Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Harmonogram ćwiczeń
Nr zajęć

data

Zagadnienie-tytuł

1.

02.10.2017

Wprowadzenie do zajęć.

Omówienie zakresu przedmiotu, formy zajęć , zaliczenia.

2.

09.10.2017

Podstawy i interfejs użytkownika

3.

16.10.2017

Wprowadzenie do szkicowania 2D, 3D

4.

23.10.2017

Wprowadzenie do szkicowania 2D, 3D. Symetria w szkicu

5.

30.10.2017

Modelowanie podstawowej części,

6.

06.11.2017

Modelowanie podstawowej części,

Szkicowanie  wewnątrz modelu.

7.

20.11.2017

Modelowanie podstawowej części. Operacja dodania z pochyleniem.

8.

27.11.2017

Tworzenie szyku.

Opcje. Szyk liniowy

9.

04.12.2017

Tworzenie szyku.

Szyk kołowy, lustra szyku.

10.

11.12.2017

Operacje obrotu wokół lini środkowej

11.

18.12.2017

Operacje obrotu wokół lini środkowej

12.

08.01.2018

Tworzenie skorup i żeber

13.

15.01.2018

Tworzenie skorup i żeber

14.

22.01.2018

Korekta projektu

15.

29.01.2018

Zaliczenie zajęć / wpis do indeksu