Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Harmonogram ćwiczeń


Nr zajęć

data

Zagadnienie-tytuł

1.

07.10.2016

Wprowadzenie do zajęć.

Omówienie zakresu przedmiotu, formy zajęć , zaliczenia.

2.

14.10.2016

Podstawy i interfejs użytkownika

3.

21.10.2016

Wprowadzenie do szkicowania 2D, 3D

4.

28.10.2016

Wprowadzenie do szkicowania 2D, 3D. Symetria w szkicu

5.

04.11.2016

Modelowanie podstawowej części,

6.

14.11.2016 (poniedziałek)

Modelowanie podstawowej części,

Szkicowanie  wewnątrz modelu.

7.

18.11.2016

Modelowanie podstawowej części. Operacja dodania z pochyleniem.

8.

25.11.2016

Tworzenie szyku.

Opcje. Szyk liniowy

9.

02.12.2016

Tworzenie szyku.

Szyk kołowy, lustra szyku.

10.

09.12.2016

Operacje obrotu wokół lini środkowej

11.

16.12.2016

Operacje obrotu wokół lini środkowej

12.

03.01.2017 (wtorek)

Tworzenie skorup i żeber

13.

13.01.2017

Tworzenie skorup i żeber

14.

20.01.2017

Korekta projektu

15.

27.01.2017

Zaliczenie zajęć / wpis do indeksu